集錦照相簡說

朗靜山 Chin-San Long Hon.FPSNY, FPSA

2017.3.5

集錦照相,乃集合多數底片,全部或部分,佈置成章,在藝術造詣,功同中國繪事,皆平面造型,其理法可謂取其所好,棄其所惡,就人意而組合之,以章法而言,現象者:曰主題,曰前趨,曰襯托,曰外圍,曰背景;平衡者:曰三簇九聚,上虛下實,左殊右密;意義者:曰起伏,曰呼應,曰錯綜,曰聚散:表達者:曰光線集中,曰事物集中,線條集中,或明白畢露,或隱藏幽深,要知實地之景,百事雜陳,萬物並育,未能專一表現,故須溝通畫理,改造環境,但事物比尋求自然之理,而處理之,不可杜撰失真,攝影有助於機械,亦限於機械,望遠與廣角,性能各別,苟用其效果而何之,此集錦之法也。

中國繪事,晉時謝赫猶有六法之規格,頗脗合攝影取捨,曰“氣韻生動”,如在剎那間攝動態,神情表達,活潑如生,曰“骨法用筆”,此光影反差,事物分界明顯,曰“應物象形”,用較長焦點,不致變形,曰“隨類賻彩”,色溫變化,午夕有異,煙,雨,明晦,風,雪,塵,沙,各有其別,曰“經營位置”,為構圖組織畫面之法,不外勻稱,曰“傳模移寫”,一底片中,或全部,或攝部分,為專攻一事物,易於後​​日之集合選擇也,諸如此例均可為平面造型之用,所以說一道貫通,萬事順存,攝影與繪畫二而一,一而二​​者也。

(文章節選自《紐約攝影學會三十週年特刊》

朗靜山《集錦照相簡說》譯文

譯: 梁欣欣 (FPSNY, EPSNY, EPSA, Hon.FICS, Hon.FPSSNY, Hon.PESGSPC)

集錦照相(合成照片),意思就是集合多個底片,利用底片的全部或者部分的內容,佈置成一幅新的作品,在藝術造諧方面,與中國畫的表現手法很接近,都是用平面去造型,他的方法就是把照片好的地方保留下來,放棄對畫面無用處的地方,按照個人的喜好,把不同底片的內容協調一致,組合起來。

以規則來解釋,一、構圖的表現​​:作品要有主題,有前趨(引導進入主題的物件),有襯託物,有圍繞主體的輔佐物,有背景襯托。二、構圖要均衡:有聚散佈局,如果上面是虛的東西,下面就要有實的物件,如果左邊是懸殊稀少的,右邊就要用密集去襯托。三、主題表達:要利用構圖的高低起伏,不要只在一平麵線上。主體與陪襯物要互相有呼應,要有交織點,有聚有散。四、畫面表達:光線要集中在主體上,主體要突出,線條要集中,表現的方式可以明白畢露也可以隱藏暗示。很多情況下,在真實的環境中,會有很多雜亂的東西,不可能每樣都在畫面上直接表現,因此我們需要通過暗房處理,來表現畫面效果,改造作品環境。但在處理的同時,要注意自然規律,光線要自然,物體擺放要合理,不可以捏造失真。

攝影需要各種鏡頭與各種配件的幫助,但鏡頭本身有其局限性,長焦鏡、廣角鏡等各種鏡頭,每種鏡頭有其特殊功能,要根據你的攝影構思去選擇合適的鏡頭,才能得到更好的效果。

中國的繪畫,晉時謝赫猶有六種法則,也很吻合在攝影進行取捨時的應用。法則一“氣韻生動”:如捕抓剎那間的動態時,要抓住主體的神情動作,讓作品有動感,有神韻,有生命,是感性的表現。法則二“骨法用筆”:利用光與影的反差,讓所攝的事物分界明顯,增強對比度,給物件賦予生動的力度。法則三“應物象形”:用較長焦距的鏡頭拍攝,避免物體變形(就是要選擇合適的鏡頭進行拍攝)。法則四“隨類賻彩”:意思是就算同一個地方根據色溫的變化(如:清晨時分色調比較冷,黃昏時分色調比較暖*),還有因天氣的變化會有煙(霧氣)、雨、明晦(陽光明媚或陰天多雲)、風、雪、塵、沙等等的現像出現,都會令所攝物景有所不同,要根據環境的現場變化,去表現作品的氣氛。法則五“經營位置”:這是構圖的法則,不外乎是要注意勻稱、均衡。法則六“傳模移寫”:平時可以多攝一些素材(如:漂亮的天空,海景或者只是一花一草等)作為資料積累,等日後組合照片時可以選用合適的素材作為畫面的造型之用。所以說,一理通百理明,攝影和繪畫二者的創作過程是融匯貫通的,明白了基本的道理,運用起來就如魚得水。

* 冷色調:綠色、藍色(象徵森林、海洋、藍天,給人安靜、沉穩、 踏實的感覺)

* 暖色調:紅色、橙色、黃色(象徵太陽、火焰,給人活潑、愉快、興奮的感覺)

2017年3月5日